info@milad-tech.com 09916035628

به وسیله این برنامه فروشگاه ها ، سازمان ها ، آموزشگاه ها و یا هرشخصی در هر مکانی میتواند نقاطی مربوط به خود را وارد کرده تا کاربران هنگام وارد شدن به محوطه ثبت شده در سیستم با آلارم دادن به کاربر اطلاع داده و کاربر را آگاه میسازد و همینطور خروج  کاربر از محوطه را نیز اطلاع میدهد.

موقعیت یاب جغرافیایی

نام مشتری
: میلاد مصطفایی
سرویس
: برنامه نویسی اندروید
تاریخ شروع
: May 14, 2019
تاریخ پایان
: Jul 25, 2019
وضعیت
: تکمیل شده
0 آیتم ها
0 تومان